Editorial i Vol 27 No 1 (2020): Techne Series - Techne Serien: Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Porko-hudd
Förläggare: NordFo
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Techne serien
Tidskriftsakronym: TA
Volym: 27
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: i
Artikelns sista sida, sidnummer: ii
eISSN: 1893-1774


Nyckelord

kulturell identitet, Käsityökasvatus, slöjd

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:13