A compiler approach to map algebra for raster spatial modeling

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jesús Carabaño Bravo
Förläggare: Turku Centre for Computer Science, TUCS
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
eISBN: 978-952-12-3853-6

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:05