Ögonblick - av vad då? [kolumn]

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén
Förläggare: Förlags AB Sydvsätkusten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Tidskriftsakronym: ÅU
Nummer: 28.6.2019


Abstrakt

Kolumn om ögonblickets teologi

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 07:07