Variations in the amount and composition of phosphorus in settling particles in the northern Baltic Sea archipelagos

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malmaeus M., Puttonen I., Kohonen T., Karlsson M., Lukkari K., Mattila J.
Förläggare: Finnish Environment Institute
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Boreal Environment Research
Volym: 24
Artikelns första sida, sidnummer: 63
Artikelns sista sida, sidnummer: 77
ISSN: 1239-6095

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:11