Something wonderful and incomprehensible: Expressions and experiences of spirituality among very old people

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Catharina Norberg, Regina Santamäki Fischer, Ulf Isaksson, Kristina Lämås
Förläggare: Taylor and Francis Ltd.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal for the Study of Spirituality
Volym: 9
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 137
ISSN: 20440251 20440243


Nyckelord

experiences, Personal beliefs, spiritual needs, Transcendence, Umeå 85+/GERDA

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 02:51