Robust shape-memory nanocellulose-based aerogels decorated with silver nanoparticles for fast continuous catalytic discoloration of organic dyes

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: W. Zhang, X. Wang, Y. Zhang, V. Bochove Bas, J. Seppälä, W. Xu, S. Willför, C. Xu
Förläggare: TAPPI Press
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Separation and Purification Technology
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 148
Artikelns sista sida, sidnummer: 155
ISBN: 9781510888340

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:09