Impacts of knowledge sharing: a review and directions for future research

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Farhan Ahmad, Muhaimin Karim
Förläggare: Emerald Group Publishing Ltd.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Workplace Learning
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 207
Artikelns sista sida, sidnummer: 230
ISSN: 1366-5626
eISSN: 1366-5626


Nyckelord

knowledge management, knowledge sharing, Knowledge-sharing benefits, Knowledge-sharing effects, Knowledge-sharing outcomes, Knowledge-sharing review, Systematic literature review

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:44