Health and Chilling Effect among Journalists who are Victims of Online Harassment

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Trond Idås
Förläggare: TAYLOR & FRANCIS LTD
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Psychotraumatology
Volym: 10
Nummer: sup1
Antal sidor: 2
ISSN: 2000-8198

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:03