Sex differences in the intergenerational transmission of harsh punishment of children in Ghana.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Georg Darko, Kaj Björkqvist, Karin Österman
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Social Science Education and Research
Tidskriftsakronym: EJSER
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 104
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
eISSN: 2312-8429


Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:00