Design of Multifunctional Nanoparticles for Cellular Labeling and Tracking, Delivery and Scavenging of Active Substances in vivo

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gulin-Sarfraz Tina
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3819-2


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:44