Josef Strzygowski och historien om ett tidigt vägval i Åbo Akademis historia

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 4–5
Artikelns första sida, sidnummer: 245
Artikelns sista sida, sidnummer: 271


Nyckelord

Art History, Edvard Westermarck, Josef Strzygowski, university history

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 01:58