Brottsplats Gotland

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Redaktörer: Sten Åke Nilsson, Annette Landen
Förläggare: Lund University Press
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 1999
Moderpublikationens namn: Glimmingehus 500 år. Tretton texter
Seriens namn: Skånsk senmedeltid och renässans
Nummer i serien: 17
Artikelns första sida, sidnummer: 58
Artikelns sista sida, sidnummer: 65
ISBN: 91-7966-570-5


Nyckelord

Architecture, Limestone, medieval art, Medieval trade, renaissance art, Sandstone, Transport

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:15