Glimmingehus 500 år: Tretton texter redigerade av Sten Åke Nilsson under medverkan av Annette Landen

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sten Åke Nilsson, Annette Landen
Redaktörer: Sten Åke Nilsson, Annette Landen
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Lund University Press
Seriens namn: Skånsk senmedeltid och renässans
Nummer i serien: 17
ISBN: 91-7966-570-5
ISSN: 0560-1878


Nyckelord

Architecture, medieval art, Medieval Scandinavia, renaissance art

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 06:29