Occupational Stress and Burnout among University Teachers in Pakistan and Finland

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Naima Akhtar Malik
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3804-8

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 01:26