Från livsleda till livsmod: Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

G5 Doctoral dissertation (article)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ove Björklund
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2019
ISBN: 978-952-12-3870-3
eISBN: 978-952-12-3871-0

Last updated on 2020-01-04 at 08:24