Iriska språket och irisk nationalism – en invigd outsiders syn

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Panu Petteri Höglund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 63

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 02:51