En ojämn bok om Europas kris. Recension av Antti Ronkainen & Juri Mykkänen (red.): Vapiseva Eurooppa. Mitä seuraa eurooppalaisen politiikan kaaoksesta? Vastapaino, Tammerfors 2019

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Karvonen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 61
Artikelns sista sida, sidnummer: 64

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:52