Rebellen Rafael Karsten. Recension av Raili och René Gothóni: Rafael Karsten bland indianfolk i Sydamerika. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner vol. 218, Vasa 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Suolinna
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 63
Artikelns sista sida, sidnummer: 66

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:27