Rebellen Rafael Karsten. Recension av Raili och René Gothóni: Rafael Karsten bland indianfolk i Sydamerika. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner vol. 218, Vasa 2018

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kirsti Suolinna
Publication year: 2019
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 1
Start page: 63
End page: 66

Last updated on 2020-26-02 at 03:18