Klimat och väder i världens historia. Recension av Marcus Rosenlund: Väder som förändrade världen. Schildts och Söderström, Helsingfors 2018

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Stefan Norrgård
Publication year: 2019
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 1
Start page: 57
End page: 59

Last updated on 2020-02-04 at 08:49