Sairaustestauksesta: lukujen paradoksaalisista osuuksista

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Matematiikkalehti Solmu
Nummer: 3

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:53