Form and Function of Response Stories in Online Advice

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Loukia Lindholm
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 205
ISBN: 978-951-765-946-8
eISBN: 978-951-765-947-5

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:10

Dela länk