Spoken language and language impairment in DHH children: Towards better communication fostering classroom environments for mainstreamed children.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sahlén, Kristina Hansson, Viveka Lyberg-Åhlander, Jonas Brännström
Redaktörer: Harry Knoors, Marc Marschark
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Oxford University Press
Moderpublikationens namn: Evidence-based practices in deaf education
ISBN: 978-0-19-088054-5

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 06:02

Dela länk