Chapter 3, Black liquor properties

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Hupa
Redaktörer: Honghi Tran
Publiceringsår: 2019
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: Kraft recovery boilers
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 98
ISBN: 978-1-59510-293-5

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:54