”Baltik Bass”. Det lokala, det globala och det digitala

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Ramstedt
Förläggare: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Folk och musik
eISSN: 2490-1199


Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:17