Concupiscentia Augustinuksen antropologiassa. Pro gradu –tutkielma. Systemaattisen teologian laitos

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Timo Nisula
Förläggare: Helsingin yliopisto
Publiceringsår: 2000

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:59