Ystävien kesken : roomalaisen suosituskirjeen fraseologia. Pro gradu –tutkielma. Klassillisen filologian laitos

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Timo Nisula
Förläggare: Helsingin yliopisto
Publiceringsår: 1999

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:19