[Review of] Adam Ployd. Augustine, the Trinity, and the Church: A Reading of the Anti-Donatist Sermons

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Timo Nisula
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Nummer: 5-6

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 01:41