[Review of] Carol Harrison, Rethinking Augustine’s early theology : an argument for continuity

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Timo Nisula
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:38