Efterord - att förstå sig på utbildningspraktiker

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Petri Salo
Editors: Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman
Place: Lund
Publication year: 2019
Publisher: Studentlitteratur
Book title: Att utveckla utbildningspraktiker: analys, förståelse och förändring genom teorin om praktiarkitekturer
Start page: 285
End page: 291
ISBN: 978-91-44-13212-9


Last updated on 2020-08-04 at 06:29