Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval?

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Publication year: 2019
Journal: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Volume number: 15
Issue number: 3
Start page: 22
End page: 20


Keywords

consumption

Last updated on 2020-04-04 at 07:46