Shaking the Minority Box: Conceptualizing the Impact of Context and Social Capital on the Entrepreneurial Activity of Minorities

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leo-Paul Dana, Markku Virtanen, Wilhelm Barner-Rasmussen
Redaktörer: Elo Maria, Minto-Coy Indianna
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Diaspora Networks in International Business: Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources
Seriens namn: Contributions to Management Science
ISBN: 978-3-319-91094-9
eISBN: 978-3-319-91095-6
ISSN: 1431-1941


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:31