Inger Furseth (ed.): Religious Complexity
in the Public Sphere: Comparing
Nordic Countries. Palgrave Macmillan,
2018, 341 pp.
: [Review]

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Häger Andreas
Förläggare: Finnish Society for the Study of Religion
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Temenos
Volym: 55
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 160
Artikelns sista sida, sidnummer: 161


Nyckelord

Nordic countries, religion and media, Sociology of religion

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:51