A review essay: Musician-teacher collaborations: altering the chord

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Förläggare: Penn State Libraries Open Publishing
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal of Education and the Arts
Tidskriftsakronym: IJEA
Volym: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 1529-8094


Nyckelord

music education, Teacher collaboration

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:59