Centraliseringsreformer och landsbygden: En modell för distribuerad landsbygdssäkring

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kenneth Nordberg
Publisher: Regionalvetenskap, Åbo Akademi i Vasa
Place: Vasa
Publication year: 2019
Start page: 1
End page: 97
ISBN: 978-952-12-3904-5


Abstract

Reformer som centraliserar förvaltningen har debatterats flitigt i Finland under de senaste
årtiondena och ter sig som oundvikliga även i framtiden. Finland domineras av stora avstånd
med vidsträckta agrara kulturmiljöer, vilka trots en omfattande urbanisering till stora delar
ännu är bebodda. Centraliseringar blir på så sätt ett demokratiskt problem då växande
förvaltningsområden innebär att allt fler områden kommer att sakna representation i de valda
fullmäktigeförsamlingarna. Samtidigt är inte landsbygden enhetlig utan ser olika ut från plats
till plats, vilket betyder att reformernas utfall kommer att se olika ut från område till område.
Rapportens syfte är att utveckla metoden landsbygdssäkring. I korta ordalag är det
fråga om en metod för att på förhand utreda konsekvenser för landsbygdsområden, till
exempel av förvaltningsreformer. I sak är behovet av metoden tydligt: egentligen handlar det
om en konsekvensanalys av hur de geografiska förhållandena påverkar en reforms utfall. I
rapporten studeras på vilket sätt landsbygdsområden påverkas av centraliserande
förvaltningsreformer. Två perspektiv är särskilt viktiga: på vilket sätt påverkas olika
landsbygdsområdens påverkansmöjligheter och på vilket sätt påverkas servicetillgängligheten.
Underförstått i de här frågeställningarna är att konsekvenserna inte bedöms endast som
förändringar i utbud, utan också hur sådana förändringar kan hanteras av olika typer av
landsbygd. Målsättningen med rapporten är därför inte att utveckla landsbygdssäkringen som
en metod för den statliga nivån att använda, utan att helt vända på perspektivet. Hur ser en
landsbygdssäkring ut som startar i det lokala?


Keywords

local and regional dynamics, Public administration, public participation, Regional development, ruralities


Documents


Last updated on 2020-18-09 at 05:49