Informaatio työvälineenä lukio-opetuksessa

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anu Ojaranta,
Editors: Minna Harmanen, Mikko Hartikainen
Publisher: Opetushallitus
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Book title: Monilukutaitoa oppimassa
Title of series: Oppaat ja käsikirjat
Number in series: 2019:2
Start page: 115
End page: 119
ISBN: 978-952-13-6232-3
ISSN: 1798-8950


Abstract

Tiedonhallinnan taidot ovat yhä merkittävämmässä asemassa, kun oppiminen suuntaa voimakkaammin kohti ongelmanratkaisua ja omaehtoisuutta. Tiedolla työskentelystä on tullut osa niin koulu- kuin arkipäivääkin. Tutkivan oppimisen menetelmät tulevat esille opetussuunnitelmassa, kun oppiminen sidotaan yhteen ympäristöön, yhteiskuntaan ja erilaisiin ilmiöihin. Ilman tehokkaita informaatiotaitoja oppilas ei pääse opinnoissa täyteen potentiaaliinsa. Tiedolla työskentelyn taitoja tarvitaan aineessa kuin aineessa. Eritoten lukiossa tämä on tärkeää, kun tietokonstruktiot monimutkaistuvat. Artikkelin päämääränä on osoittaa, ettei tiedonhankinta ole pelkää tiedon etsimistä ja keräämistä vaan merkittävä osa oppimisen prosessia ja oman tietopohjan laajentamista. Tiedonhankintaan valmistautuminen sekä se, miten tiedolla työskennellään, ovat oppimisen kannalta vähintäänkin yhtä tärkeitä vaiheita.


Keywords

gymnasium, informationskompetens

Last updated on 2020-22-09 at 05:29