Smartphones in classrooms: Reading, writing and talking in rapidly changing educational spaces.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sahlström Fritjof, Tanner Marie, Olin-Scheller Christina
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Learning, Culture and Social Interaction
Volym: 22

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:38