Smartphones in classrooms: Reading, writing and talking in rapidly changing educational spaces

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fritjof Sahlström, Marie Tanner, Christina Olin-Scheller
Förläggare: Elsevier
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Learning, Culture and Social Interaction
Volym: 22
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 5
eISSN: 2210-657X


Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:46