När tron på kunskap går förlorad [Kolumn]

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: MFÅA : vetenskapsmagasinet
Tidskriftsakronym: mfåa
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 8
eISSN: 2341-9652

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:39