Att anlägga en trädgård. Några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eva Costiander-Huldén
Publisher: Föreningen Granskaren
Place: Åbo
Publication year: 2019
Journal: Finsk tidskrift
Journal acronym: FT
Issue number: 7-8
Start page: 47
End page: 59


Documents


Last updated on 2020-26-05 at 03:43