Att anlägga en trädgård. Några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Costiander-Huldén
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 59


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:43