Mikroorganismer och litteratur – och föreställningen om den autonoma människan. Recension av Annika Luthers De sista entusiasterna

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Ahlbäck
Publication year: 2019
Journal: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
Volume number: 27.12.2019

Last updated on 2020-25-02 at 03:00