Caring, health, holism and personcentred ethos - common denominators for health sciences?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fagerström L
Förläggare: WILEY
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Tidskriftsakronym: SCAND J CARING SCI
Volym: 33
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 253
Artikelns sista sida, sidnummer: 254
Antal sidor: 2
ISSN: 0283-9318

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 07:08