Handboll på två språk – ett naturligt samspel mellan svenska och finska

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Haapamäki, Mikael Piippo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Språkbruk
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
eISSN: 2343-0621

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:35