Noreen och Saussure om språk och språkvetenskap

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Haapamäki
Redaktörer: Olav Gundersen
Förlagsort: Kristiansand
Publiceringsår: 2000
Moderpublikationens namn: Herder & Humboldt. Språk og kultur - Language and culture
Seriens namn: Kulturstudier
Nummer i serien: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 168
ISBN: 8276343724
ISSN: 15008592

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:53