Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Redaktörer: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 9789517654104
eISBN: 978-951-765-411-1

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:56