Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Editors: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Place: Åbo
Publication year: 2008
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 9789517654104
eISBN: 978-951-765-411-1

Last updated on 2020-16-02 at 04:59