”In one sentence there can easily be three different languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karita Mård-Miettinen, Siv Björklund
Redaktörer: Ari Huhta, Gudrun Erickson, Neus Figueras
Förlagsort: Jyväskylä
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Developments in language education: A memorial volume in honour of Sauli Takala
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 249
ISBN: 978-951-39-7747-4
eISBN: 978-951-39-7748-1

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:09