Språksystem och språkanvändning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Haapamäki Saara
Redaktörer: Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen.
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
ISBN: 9789517654104
eISBN: 9789517654111


Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 02:49