Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Multiethnica
Nummer: 39
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 53


Abstrakt

Orten Närpes i västra Finland har under senare år presenterats som ett särskilt lyckat exempel på integration, med hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan migranter och andra ortsbor. Svenskan är minoritetsspråk i Finland men majoritetsspråk i Närpes, och därmed även det språk i vilket migranter erbjuds integrationskurser. I denna arti­kel granskar författarna integrationen i Närpes utgående från ett intervjumaterial med 23 informanter som har flyttat till Närpes från olika länder. Artikelförfattarna tillämpar Alistair Agers och Alison Strangs modell för integration och granskar hur sys­selsättning och utbildning, sociala kontakter, språk och kulturella särdrag samt trygghet och stabilitet ter sig ur migranters perspektiv.


Nyckelord

Integration, labour migration, Language Policy, migration policy

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:59