Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Publication year: 2019
Journal: Multiethnica
Issue number: 39
Start page: 39
End page: 53


Abstract

Orten Närpes i västra Finland har under senare år presenterats som ett särskilt lyckat exempel på integration, med hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan migranter och andra ortsbor. Svenskan är minoritetsspråk i Finland men majoritetsspråk i Närpes, och därmed även det språk i vilket migranter erbjuds integrationskurser. I denna arti­kel granskar författarna integrationen i Närpes utgående från ett intervjumaterial med 23 informanter som har flyttat till Närpes från olika länder. Artikelförfattarna tillämpar Alistair Agers och Alison Strangs modell för integration och granskar hur sys­selsättning och utbildning, sociala kontakter, språk och kulturella särdrag samt trygghet och stabilitet ter sig ur migranters perspektiv.


Keywords

Integration, labour migration, Language Policy, migration policy

Last updated on 2020-26-05 at 03:08

Share link